TestFinal

ads da sd asd as as

Контакти и сертификат

TestFinal

Телефонен номер

3423423423

Имейл

test@final.com

Адрес

dadad asd

Сертификат

за

уеб достъпност

Издава се на:

TestFinal

в уверение на това, че след извършен одит на уеб сайта

от незрящи хора, е установено, че той отговаря на всички стандарти за уеб достъпност за хора с увредено зрение, както и че е в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26.10.2016 г. по отношение на хората с нарушено зрение.

Отговорността към хората с увредено зрение не е само социална отговорност, то е крачка към по-добронамерено общество.