dasdasd

dasdasd a das das

Контакти и сертификат

dasdasd

Телефонен номер

634543543

Имейл

dsada@dam.com

Адрес

dasd

Сертификат

за

уеб достъпност

Издава се на:

dasdasd

в уверение на това, че след извършен одит на уеб сайта

от незрящи хора, е установено, че той отговаря на всички стандарти за уеб достъпност за хора с увредено зрение, както и че е в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26.10.2016 г. по отношение на хората с нарушено зрение.

Отговорността към хората с увредено зрение не е само социална отговорност, то е крачка към по-добронамерено общество.