Ню Дизайн

Уеб дизайн, разработка, поддръжка и SEO оптимизация

Контакти и сертификат

Ню Дизайн

Телефонен номер

0899123456

Имейл

milko.aleksandrov@mail.bg

Адрес

гр. София, бул. България 1

Сертификат

за

уеб достъпност

Издава се на:

Ню Дизайн

в уверение на това, че след извършен одит на уеб сайта

от незрящи хора, е установено, че той отговаря на всички стандарти за уеб достъпност за хора с увредено зрение, както и че е в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26.10.2016 г. по отношение на хората с нарушено зрение.

Отговорността към хората с увредено зрение не е само социална отговорност, то е крачка към по-добронамерено общество.